بازرگانی

برگزاری نمایشگاهی در کابل با حضور صدها شرکت

نمایشگاهی در کابل زیر نام اما ابو حنیفه روز پنجشبنه در کابل گشایش یافت که در آن نزدیک به ۷۰۰ شرکت اشتراک کرده اند.

شرکت‌هایی از ایران، پاکستان و ترکیه نیز تولیدات شان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.

به گفته محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری أفغانستان، در یک و نیم سال گذشته یگانه مشکل اساسی تاجران و سرمایه‌‎گذاران کشور، مشکل بانکی بود که در بیرون کردن هر ۱۰۰ هزار دالر از بانک سه هزار دالر مصرف می‌شود.

او از طالبان خواست در حل مشکلات بانکی و کاهش مالیات با سرمایه‌گذاران کشور همکاری کنند.

آقای مومند از کشور‌های همسایه نیز خواست روابط بازرگانی و اقتصادی خود با افغانستان را تقویت کنند.

در این نمایشگاه، سرمایه‌گذاران و صنعت کاران بر پشتیبانی از تولیدات داخلی کشور تاکید می‌کنند و می‌گویند در صنعتی شدن افغانستان باید توجه جدی صورت بگیرد.

شیر باز کمین‌زاده رئیس عمومی اتاق معادن و صنایع أفغانستان، می‌گوید: «اگر می‌خواهیم به خود کفایی برسیم و هویت اصلی افغانستان را بدست آورده و همچنین از احتیاج بی‌نیاز شویم باید صنعت را مکانیزه کرده و فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی را رونق بدهیم.»

مقام‌های طالبان در این همایش گفتتند که از تولیدات داخلی کشور پشتیبانی می‌کنند.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای طالبان، می‌گوید: «امروز شرایط خوبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان مساعد شده است… ما از همه تولیدات داخلی خویش با تمام معنی حمایت می‌کنیم.»

در این نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان، فرآورده‌‌های غذایی و صنعتی به نمایش گذاشته شده‌اند. این نمایشگاه تا ۱۷ قوس به روی بازدید کنندگان باز خواهد بود.