زنان

تاکید زنان بر گفتگو برای تضمین حقوق اساسی آنان

شماری از زنان در سلسله‌یی از همایش‌های زیر نام «روز جهانی باز» به میزبانی دفتر سازمان ملل در افغانستان بر راه‌اندازی گفتگو با طالبان برای تامین حقوق اساسی آنان تاکید کرده اند.

در این مدت مقام‌های ارشد یوناما در دیدارهای آنان با مقام‌های طالبان بر بهبود وضعیت زنان در کشور تاکید کرده اند.

یوناما می‌گوید مقام‌های این نهاد در هفته که گذشت با زنان در سراسر کشور در باره مشارکت آنان در تصمیم گیری، دسترسی به آموزش و کار و جلو گیری از خشونت گفتگو کرده است.

به گفته یونما، زنان افغانستان از این نهاد خواسته اند زمینه را برای گفتگو میان آنان و طالبان فراهم کند تا فرصت‌های آموزشی و کار برای آنان فراهم و حقوق شان در کشور تامین شود.

یوناما می‌گوید که مارکس پوتزل، معاون سیاسی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل، در دیدار با نمایندگان جامعه مدنی و مقام‌های طالبان در فاریاب گفته است که افغانستان صلح آمیز و با ثبات مستلزم روندهای سیاسی فراگیر است که در آن حقوق همه شهروندان افغانستان به شمول بانوان و اقلیت ها رعایت شود.

آقای پوتزل افزوده است: «ما به گونه مداوم تعهدات دولت را به عنوان طرف کنوانسیون‌های حقوق بشر و حقوق زنان به مقامات یاد آوری می‌کنیم.»

یک فعال حقوق زن در کابل می‌گوید نقش زنان در پیشرفت کشور مهم است و این نقش باید به آنان داده شود.

سونیا نایل می‌گوید: «حذف بانوان از نهادهای حکومتی و وضع محدودیت بر فعالیت‌های آنان بسیاری از سکتورها را فلج خواهد کرد و همچنان باعث عقب‌گرد در کشور می‌شود.»

رزا اتونبایوا، رئیس دفتر سازمان ملل در افغانستان، در سفر دو روزه اش به کندهار با مقام‌های طالبان، شورای علما و سکتور خصوصی این ولایت در باره آموزش زنان و فراهم شدن فرصت‌های شغلی به آنان گفتگو کرده است.

این در حالی است که در دو هفته گذشته طالبان محدودیت‌های تازه بر حضور زنان در جامعه وضع کرده اند و در پهلوی آن حداقل سه فعال حقوق زن در همین مدت در بند آنان است.