بازرگانی

تاکید آگاهان بر مدیریت درست بانکنوت‌های تازه چاپ شده

پس از رسیدن ده میلیار بانکنوت‌های تازه چاپ شده به کشور، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی و بانکداری می‌گویند نیاز است کارگیری از این بانکنوت‌ها با تطبیق یک راه‌کار منظم مدیریت شود در غیر آن ارزش افغانی در برابر ارزهای دیگر کاهش خواهد یافت و در عین زمان، بهای کالاها در بازارهای کشور بلند خواهد شد.

نخستین محموله بانکنوت‌های تازه چاپ شده در همین هفته به افغانستان رسید. انتظار می‌رود این پول‌ها جاگزین بانکنوت‌های فرسوده در بازارهای کشور شوند.

آگاهان همچنان پیشنهاد می‌کنند که بانکنوت‌های فرسوده هرچه زودتر از بازار گردآوری شوند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «در حقیقت اگر ما پول‌های مندرس را جمع نکنیم و پول‌های قدیمی را جمع نکنیم، این پول آماده شده جمع پول‌های قدیمی در حقیقت تاثیر سو بالای قیمت‌ها وارد می‌کند و کنترول صورت نمی‌گیرد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل بانکداری، می‌گوید: «در صورتی که بانک مرکزی افغانستان در قسمت عرضه و تقاضا غور جدی نکند بیشتر شدن و یا توزیع بیشتر پول افغانی در مارکیت می‌تواند ارزش پول افغانی را در مقابل ارزهای خارجی متاثر بسازد و این بالای سیاست پولی افغانستان اثر منفی خواهد داشت.»

یک عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان گفته است که بانکنوت‌های جدید جاگزین بانکنوت‌های کهنه و فرسوده خواهد شد و برای تمویل بودجه از آن کار گرفته نخواهد شد.

روند انتقال بانکنوت‌های افغانی از سوی وزارت خزانه داری امریکا تسهیل شده است.

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «پول وسیله مبادله است و متناسب با تولید ناخالص ملی و حجم و مبادلاتی که در کشور باید صورت بگیرد چاپ و ‌پخش می‌شود. ‌اگر اضافه از حد ضرورت چاپ شود سبب پایین آمدن ارزش خود پول، ‌سبب قیمتی و مشکلات فراوان می‌شود.»

در حال حاضر در بازارهای کابل و ولایت‌ها پول‌های فرسوده در گردش است و برخی دکانداران می‌گویند که در هنگام داد و ستد، به دلیل فرسوده بودن بانکنوت‌ها با مشکل روبه‌رو اند.