جهان

اعتصاب دانش‌جویان در ایران، برای پشتیبانی از اعتراض‌ها

عکس از رویترز. آرشیف.

با وجود هشدارهای مقام‌های امنیتی و سرکوب‌های شدید مُعترضان از سوی حکومت ایران، دانش‌جویان دانشگاه‌های ایران، روز سه شنبه در پشتیبانی از راه‌پیمایی‌ هفته‌های پسین در آن کشور، اعتصاب کردند.

پس از کشته شدن مهسا امینی، جمهوری اسلامی با اعتراض‌های ضدِ حکومتیِ شدید روبه‌رو شد.

رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که این اعتصاب‌ها در شهرهای گوناگون ایران مشمول تهران و اصفهان، با سر دادنِ شعار «مرگ بر دیکتاتور» انجام شده‌است.

اعتراض‌های پسین در ایران که هر روز دامنه‌ی آن گسترده‌تر می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها را برای اداره‌ی روحانیون ایران رقم زده‌است.

مقام‌های ایرانی اعتراض‌های اخیر را «توطئه دشمنان خارجی ایران» دانسته و ادعا می‌کنند که شمار کمی از ایرانیان به آن ( توطئه‌) باور می‌کنند.

امید معماریان، تحلیل‌گر مسایل ایران در نهاد پژوهشی دموکراسی برای جهان عرب، به رویترز گفت: «مردم زندگی خود را به‎خطر می‌اندازند تا رژیم را شکست دهند. امید آنان، از ترسِ شان در برابر تهدیدها بزرگ‌تر است.»

در اعتراض‌های ایران از همه قشرهای جامعه‌ی آن کشور اشتراک کرده اند؛ از دانش آموزان مکتب‌ها تا زنانی که با انجام کارهای انتقادی زیادی مشمول سوختاندن چادرهای‌شان نقش برجسته‌ای را در این جریان اجتماعی ادا کرده‌اند.

هر چند تحلیل‌گران تردید دارند که این راه‌پیمایی‌ها بتواند منجر به تغییر رژیم در ایران شود؛ اما به این باورمند اند که می‌تواند به «یک تغییرِ سیاسی عمیق» منجر شود.

تا اکنون ۲۸۷ مُعترض و ۳۶ مأمور امنیتی کشته و نزدیک به ۱۴ هزار معترض بازداشت شده‌اند.