زنان

خواست زنان از شورای امنیت سازمان ملل؛ فراموش نشدن زنان افغانستان

شماری از زنان، امروز پنج‌شنبه در یک گردهمایی در کابل، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که در نشست آینده‌اش، از زنان افغانستان به‌گونه‌ی جدی پشتیبانی کند.

نشست شورای امنیت این سازمان قرار است به‌زودی، به‌میزبانی ناروی برگزار شود.

این زنان از شورای امنیت می‌خواهند که خواست‌های آنان را در این نشست مطرح کند.

ژولیا پارسی، فعال حقوق زن، می‌گوید: «دروازه‌های مکتب‌ها به‌روی دختران بسته است، زنان با گذشت هر روز از فعالیت های اجتماعی-سیاسی باز داشته می‌شوند، هیچ توجهی به‌وضعیت آنان نمی‌شود و تاهنوز در باره‌ی وضعیت زنان هر چه صورت گرفته، در حد نشر یک اعلامیه و ابراز نگرانی بوده‌است و در عمل اقدامی انجام نشده‌است.»

او از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که به‌وضعیت زنان در افغانستان توجه کند و برطالبان فشار وارد نماید تا دروازهای مکتب‌های دخترانه را باز کنند و برای زنان اجازه داده شود که مانند گذشته، در تمامی عرصه‌ها اجازه‌ی فعالیت داشته باشند.

مریم سادات، یک‌تن ازاشتراک کنندگان این گردهمایی می‌گوید، درحال حاضر زنان از سوی طالبان کنار زده شده‌اند و هیچ نقشی درسیاست و دیگر عرصه‌ها ندارند.

به گفته‌ی او، همه دستاوردهای دو دهه‌ی گذشته در بخش زنان از بین رفته‌است و طالبان «به‌بهانه‌های مختلف زنان را از صحنه بیرون می‌کنند.»

او از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که خواست‌های زنان افغانستان را در نشست آینده‌ی شان مطرح کند و برنقش دادن برای زنان در این نشست تاکید شود.

لیلا بسیم، فعال حقوق زن می‌گوید: «یک گروهی با یک ایدیولوژی زن‌ستیزانه دارند هر روز برزنان محدودیت وضع می‌کنند و برای کنار زدن آنان، ترفندهای گوناگون را به‌کار می‌برند.»

این خواست‌ها در حالی مطرح می‌شوند که مکتب‌های دخترانه از ۴۰۲ روز به این‌سو، به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته‌است. با این حال، زنان با محدودیت‌های گوناگون در جامعه مانند پوشیدن حجاب، داشتن صنف‌های جداگانه در دانشگاه‌ها، حضور محدود در مکان‌های تفریحی و سایر محدودیت‌ها روبه‌رو استند.