افغانستان

نارضایتی مردم از فیصله‌ی طالبان در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار

پس از هفته‌ها کش‌مکش بین باشندگان بومی روستای مهاجر قشلاق ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار و کوچی‌ها بر سر خانه‌های مسکونی و زمین‌های کشاورزی، هیأت مؤظف طالبان، سرانجام فیصله‌اش را اعلام کرد.

باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار می‌‎گویند که بربنیاد فیصله‌ی‌ هیأت طالبان، خانه‌هایی که در این محل از سوی تاجیک‌ها و ازبیک‌ها‌ ساخته شده، مربوط به‌کوچی‌ها است و در عوض ۱۵۰ جریب زمین در نزدیکی این محل، بین تاجیک‌ها و ازبیک‌ها توزیع می‌شود.

به‌گفته‌ی آنان، در این ۱۵۰ جریب زمین مسجد، درمان‌گاه (کلینیک)، مکتب و عیدگاه نیز‌ در نظر گرفته شده‌است.

حبیب‌الله، یکی از باشندگان روستای مهاجر قشلاق ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار در این باره می‌گوید: «فیصله شده؛ اما این کافی نیست؛ چون ما (برای ساخت خانه‌ها) صدها هزار افغانی خرج کرده‌ایم. امروز همه دار وندار ما از بین رفت، ما با کدام امکانات این نمره‌های سفید را آباد کنیم.»

او در ادامه گفت: «ما یک زندگی بخور و نمیر داشتیم. بعد از این همه کش‌مکش‌ها و جنجال‌ها، خیلی متضرر شدیم. حالا ما چطور از نو خانه بسازیم. مگر با پول ناچیزی که با مردِ کاری (کارگری) به‌دست می‌آوریم ،شکم خود و اولادهای خود را سیر کنیم یا خانه بسازیم.»

گفته می‌شود که نزاعی که بر سر زمین‌های کشاورزی بین اوزبیک‌ها و کوچی‌ها در این ولسوالی وجود دارد، به‌زودی از سوی هیأت مؤظف بررسی خواهد شد.

در همین حال، مجید، یکی دیگر از باشندگان محل می‌گوید: «فیصله شده که ما خانه‌های خود را به‌کوچی‌ها بدهیم و به‌ما نمره‌های زمین توزیع شده که از نو خانه جور کنیم؛ با کدام پول؟ مسئله جور کردن خانه یک طرف، مسئله‌ی زمین‌های زراعتی ما تا هنوز حل نشده؛ چون همه‌ای ما دهقان‌کار هستیم و اگر برای ما زمین‌های زراعتی داده نشود، چطور زندگی خود را به‌پیش ببریم؟»

میرویس، یکی از اعضای خانواده‌ی کوچی‌ها با بیان این‌که ما کوچی نیستیم، گفت: «ما از قوم اندر هستیم. بعد از جنجال‌ها، فیصله‌ی هیأت امارت (طالبان) اعلان شد. خوش‌حال هستم؛ چون جنجال‌ها ختم شد و ما به‌زمین‌های خود که سال‌ها قبل غصب شده بود، رسیدیم.»

در همین حال، مسؤولان محلی در ولایت تخار می‌گویند که فیصله‌ی هیأت مؤظف امارت (طالبان) بعد از بررسی‌ها در کابل، با حضور مسؤولان محلی تخار و رضایت بزرگان قومی دو طرف صادر شده‌است.

این در حالی است که تنش‌ها میان باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار و کوچی‌ها، پس از دو ماه با پا در میانی طالبان، به‌نفع کوچی‌ها پایان یافته‌است.