افغانستان

برکناری اعضای رهبری دانشگاه‌های بامیان و دایکندی

منابع آگاه از بامیان و دایکندی می‌گویند که حد اقل شش تن از مقام‌های ارشد دانشگاه‌های بامیان و دایکندی در یک هفته پسین از سمت‌های شان برکنار شده اند و به جای آنان افراد حامی طالبان گماشته شده اند.

پنج تن از افراد برکنار شده مربوط دانشگاه بامیان هستند، به شمول معاون علمی دانشگاه، معاون امور محصلان این دانشگاه، مدیر مالی و اداری، مدیر منابع بشری و مدیر خواب‌گاه دانشگاه بامیان.

به گفته این منابع، افراد برکنار شده هزاره و شیعه مذهب هستند و افراد تازه گماشته شده اعضا و حامیان طالبان اند.

در ۱۷ میزان، محمد ظاهر فایز، معاون علمی دانشگاه بامیان، در نوشته‌یی در فیسبوک گفت که از مقامش برکنار شده است.

پیش از آن در ۱۵ میزان، محمد رضا ابراهیم، معاون امور محصلان این دانشگاه از مقامش برکنار شده بود.

منابع می‌گویند به‌جای این دو تن، افراد «کم تجربه» گماشته شده اند که یکی آن «پشتون» و دیگر آن یک «سنی مذهب» است.

به گفته منابع، سه تن دیگر مدیر مالی و اداری، مدیر منابع بشری و مدیر خواب‌گاه دانشگاه بامیان هستند که همه هزاره و شیعه مذهب هستند.

این در حالی است که عبدالعزیز محبی، رئیس پیشین دانشگاه بامیان، که دکترا داشت و رتبه علمی او پوهندوی بود، نیز یک ماه پس سقوط کابل از مقام‌اش برکنار شده بود.

فرد گماشته شده به جای او، محمد سالم فیضی، رتبه علمی پایینتر از رئیس پیشین این نهاد اکادمیک دارد و پوهنیار است و به گفته یک منبع، «تجربه تدریس و کار اداری را ندارد.»

پاسخ طالبان

طالبان برکناری این افراد را تایید می‌کنند و می‌گویند این کار بر اساس «قانون تحصیلات عالی ملکی» انجام شده است.

محمد سالم فیضی، رئیس طالبان برای دانشگاه بامیان، به‌ آمو گفت که به جای معاون امور محصلان و معاون علمی این دانشگاه، دو تن از استادان دانشگاه بامیان گماشته شده اند.

او افزود: «مدت خدمت این افراد تکمیل شده بود و به‌عوض آن‌ها، دو استاد دیگر دانشگاه بامیان گماشته شده‌اند. معاون علمی چهار سال در این سمت بود و از معاون امور محصلان سه سال تکمیل شده است.»

دایکندی

در ولایت دایکندی در همسایگی بامیان نیز سید انور سیرت رئیس دانشگاه دایکندی روز چهارشنبه (۲۰ میزان) از سمت‌اش برکنار شد و به‌جای او محمد ناصر حنظله که از قندهار است، گماشته شده‌است.

شماری از استادان دانشگاه‌های بامیان و دایکندی در گفتگو با آمو گفتند که این تغییرات «ریشه‌ی قومی» دارد.

این در حالی است که طالبان در دو روز گذشته کارزاری را در رسانه‌های اجتماعی با نام «افغانستان متحد» به راه انداخته اند و ادعا می‌کنند که اصل تنوع قومی و همه شمول بودن را در اداره شان در نظر گرفته اند.