افغانستان

وزیر خارجه قطر: نگرانی‌ها از آینده افغانستان در حال افزایش اند

عکس از سفارت قطر در بروکسل.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر می‌گوید که از یک سال به این سو افغانستان در نبود وضاحت در باره قدم‌های بعدی و آینده برای کشور قرار دارد و نگرانی‌ها در این باره در سطح کشورهای جهان در حال افزایش اند.

رسانه قطر نیوز با وزیر خارجه قطر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل که روز چهارشنبه یکی از نشست‌های آن برگزار شد، گفتگو کرده است.

در این گفتگو وزیر خارجه قطر گفته است: «ما جامعه جهانی را توصیه کرده ایم که ما نیاز داریم راهی به پیش را تنظیم کنیم، به این معنا که در بدل آنچه که ما به حیث جامعه جهانی به آنان فراهم می‌کنیم، سلسله‌ای از شرایط را نیاز داریم تا از سوی رهبری کنونی افغانستان برآورده شوند.»

سازمان ملل متحد هشدار داده است که در حال حاضر ۹۷ درصد از نفوس افغانستان در زیر خطر فقر قرار دارند.

وزیر خارجه قطر می‌گوید که افغانستان در نبود یک نقشه راه برای آینده اش، به حیث یک نگرانی باقی خواهد ماند.

او می‌افزاید: «ما گواه بحران بشری در حال افزایش در آن جا بوده ایم. ما آن جا گواه یک بحران اقتصادی و افزایش نگرانی هایی در باره تروریزم و سازمان های تروریستی بوده ایم که از آن جا فعالیت می‌کنند.»

افغانستان در یک سال گذشته گواه چندین حمله‌ تروریستی خونین بوده است که مسوولیت بسیاری از آن‌ها را داعش بر عهده گرفته و بیشتر از غیرنظامیان قربانی گرفته اند.

در دو حمله یک ماه اخیر در دو مسجد در کابل و هرات ده‌ها غیرنظامی جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

با این حال، امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی روز پنجشنبه در جریان سخنرانی اش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک گفت که رها کردن افغانستان عواقب وارونه خواهد داشت.

شیخ تمیم با اشاره به توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان می‌گوید که خواست آنان از همه طرف‌ها این است که همه دستاوردهای این توافقنامه را حفظ و تطبیق کنند.

او در نشست سازمان ملل گفت: «ما با تکرار بر نیاز حفاظت از غیرنظامیان، احترام به حقوق بشر و شهروندان افغانستان به شمول حقوق زنان، دختران، حق آموزش برای آنان، و رسیدن به مصالحه ملی میان گروه‌های مختلف مردم افغانستان تاکید کرده ایم.»

این در حالی است که در یک سال گذشته طالبان متهم به نقض حقوق بشر، حقوق زنان، وضع محدودیت بر آموزش دختران و حضور زنان در جامعه، کشتار غیرنظامیان، کشتارهای فراقانونی و نقض قوانین جنگی شده اند. اما این گروه یافته‌های نهادهای حقوق بشری در این باره را همواره رد کرده است.