افغانستان

بازداشت کارمندان زن سازمان ملل در کندهار

سازمان ملل امروز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که سه تن از کارمندان زن این نهاد از سوی طالبان به گونه موقت بازداشت و بازجویی شدند.

این سازمان می‌گوید که در باره اقدامات طالبان در برابر کارمندان زن افغان این سازمان نگران است.

سازمان ملل از طالبان می‌خواهد به تعهدات شان در باره احترام به امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد و همه کارمندان آن، از جمله آزادی گشت و گذار آنان در سراسر کشور، پابند بمانند.

طالبان بازداشت کارمندان زن سازمان ملل در ولایت کندهار را رد کردند.

بلال کریمی، یکی از سخنگویان طالبان، گفت که اعضای امر باالمعروف طالبان در یک گردهمآیی در کندهار از شماری از زنان معلومات خواسته بودند که اما دیدند که در آن جا کارمندان زن سازمان ملل است و سپس آن جا را ترک کردند.

اما سازمان ملل می‌گوید که آزار و اذیت کارمندان زن افغان این سازمان توسط طالبان حاکم به گونه‌یی در حال پیدا شدن است.

به گفته سازمان ملل، در این رویداد سه بانو که کارمند این سازمان بودند توسط افراد مسلح طالبان به گونه موقف بازداشت و بازجویی شدند.

این سازمان همچنان می‌گوید که خواهان پایان فوری تمامی این گونه اعمال ارعاب و آزار و اذیت‌ها است.

سازمان ملل از طالبان می‌خواهد تضمین‌های صریح را برای مصونیت و امنیت تمام پرسونل سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت می‌کنند بر اساس تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی اجرا کنند.