افغانستان

برقع شرط ورود دانش‌جویان دختر به‌دانش‌گاه بدخشان

محوطه دانشگاه بدخشان

شماری از دانش‌جویان دختر دانش‌گاه بدخشان می‌گویند که مسوولان طالبان در این دانش‌گاه، پوشیدن برقع را برای دانش‌جویان دختر را اجباری کرده‌اند و به دخترانی که برقع نداشته باشند، اجازه‌ی ورود به دانش‌گاه داده نمی‌شود.

نیلوفر یکی از دانش‌جویان دانش‌گاه بدخشان با اشاره به اِعمال فشار مسوولان امربه‌معروف طالبان در دانش‌گاه بدخشان بردختران، می‌گوید: «وقتی اطلاعیه‌ی آغاز درس‌های دانش‌گاه را شنیدم، خیلی خوش‌حال شدم که دوباره درس‌ها شروع شد و قیودات وضع نشده است؛ اما وقتی به دانش‌گاه آمدم با جمعی از هم صنفی‌هایم که حجاب داشتیم و صورتِ ‌مان با ماسک پوشانده شده بود، زمانی که می‌خواستیم داخل دانش‌گاه برویم، افراد امربه‌معروف طالبان مانع ما شدند و گفتند که شماها حجاب ندارید و نمی‌توانید داخل شوید.»

او ادامه داد: «در حالی که صورت مان پنهان بود؛ ولی بازهم میگن حجاب ندارید! من برای شان گفتم ملا صایب مگه این حجاب نیست؟ گفت نه نیست. شما باید برقع بپوشید در غیر آن اجازه ندارید به دانش‌گاه داخل شوید.»

این دانش‌جوی دانشگاه بدخشان افزود: «من امروز با خوش‌حالی زیادی به دانش‌گاه آمده بودم؛ اما اجازه ندادند که داخل دانش‌گاه شوم. واقعن‌ برای من سخت است؛ چون تا این حد متوجه حجاب ما استن؛ اما یک بار هم نپرسیدند آیا در دانش‌گاه کدام مشکل ندارید؟ از درس تان راضی هستین؟ همه مشغله‌ی مسوولان دانش‌گاه ما حجاب دختران است.»

معصومه یکی دیگر از دانش‌جویان دانش‌گاه بدخشان است. او می‌گوید که تمام دختران از وضعیت پیش‌آمده در دانش‌گاه به‌ستوه آمده‌اند.

او در ادامه گفت: «از وقتی که طالبان در کشور حاکم شده، همیشه ما دختران با توهین و تحقیر روبه‌رو شدیم؛ از القاب دادن بد تا حرف‌های زشت ملاهای امربه‌معروف چه در شهر و بازار و چه در مراکز آموزشی. تنها مرکز آموزشی در کشور دانش‌گاه است که به‌روی ما دختران باز است. مکتب‌ها بیش از یک‌سال می‌شود که مسدود است. حالا می‌خواهند به‌بهانه‌های مختلف دانش‌جویان دختر را از آموزش و رفتن به دانش‌گاه باز دارند؛ اما محال است.»

معصومه تاکید کرد: «امروز با جبری ساختن برقع می‌خواهند که ما به دانش‌گاه نیاییم؛ ولی بدانند که این وضع را هم نمی‌توانیم تحمل کنیم.»

در همین حال خواستیم نظر مسوولان در دانش‌گاه بدخشان را در این مورد داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.

این در حالی است که در برخی از ولایت‌های کشور روزهای درسی دختران و پسران از هم جدا شده است.

در تازه‌ترین مورد مسوولان در دانش‌گاه بلخ این طرح را عملی کرده‌اند که دختران و پسران در روزهای جداگانه باید به دانش‌گاه بروند؛ چیزی که واکنش‌های بسیاری را به‌همراه داشته‌است.