افغانستان

طالبان بازرسی خانه‌‌به‌خانه را در بلخ آغاز کردند

باشند‌گان برخی از مناطق شهر مزارشریف به تلویزیون آمو گفته‌اند که طالبان از ساعت پنج بامداد امروز پنج‌شنبه (۳ سنبله) روند بازرسی خانه‌‌به‌خانه را در ساحه‌ی “چهارراه محب” این شهر از مربوطات حوزه‌ی دوم امنیتی آغاز کرده‌اند.

آنان می‌افزایند که طالبان تااکنون نزدیک به ۱۰ خانه را بازرسی کرده‌اند.

یکی از باشندگان حوزه‌ی دوم امنیتی شهر مزارشریف می‌گوید: «از امروز صبح طالبان در منطقه‌ی ما آمده‌ان و خانه‌ها را تلاشی می‌کنن. هنوز معلوم نیس که پشت چه می‌گردن؟»

از سویی هم طالبان با افزایش ایست‌های بازرسی در سطح شهر، ساکنان شهر مزارشریف را به‌گونه‌ی جدی تلاشی می‌کنند.

طالبان در برخی از کوچه‌ها نیز افراد شان را برای بررسی مردم و وسایط نقلیه تعیین کرده‌اند.

در همین حال مسوولان امنیتی طالبان برای ولایت بلخ با تایید این مورد، از آغاز روند تلاشی خانه‌‌به‌خانه در سطح شهر خبر می‌دهند.

آن‌ها هدف از این اقدام را شناسایی و مبارزه با گروه داعش، گِردآوری جنگ‌افزارهای دولتی و غیرقانونی می‌دانند.

تا اکنون برای رسانه‌های بلخ اجازه‌ی پوشش جریان بازرسی خانه‌به‌خانه از سوی طالبان داده نشده‌است.

این بازرسی‌ها در حالی آغاز شده که دو روز پیش طالبان از یک خانه‌ی مسکونی در مربوطات حوزه‌ی دهم امنیتی شهر مزارشریف، قاری قدیر از نظامیان پیشین را با خود برده‌اند.

اما پس از رهایی و پادرمیانی بزرگان قومی در مسیر رفتن به‌خانه‌اش، او تیرباران شده‌است.

پیش از این نیز طالبان در برخی مناطق خانه‌های شماری از افراد با نفوذ و نظامیان پیشین را در بلخ بازرسی کرده‌اند.