افغانستان

گزارش ویژه: سقوط

شریف امیری در این گزارش ویژه به چگونگی سقوط کابل در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ پرداخته است.

در این گزارش می‌بینید که در آخرین روز جمهوریت، در ارگ چه می‌گذشت، ارتش چگونه از هم متلاشی شد، چرا محمد اشرف غنی فرار کرد و نزدیکان او در مورد فرار او چه نظر دارند.