افغانستان

روایت مهاجران برگشت خورده به افغانستان از سختی راه قاچاق

مهاجران افغان در مرز اسلام قلعه در هرات.

تحولات اخیر در کشور و وضعیت بد اقتصادی باعث شده تا هزاران تن از باشندگان افغانستان به مهاجرت و ترک کشور روی آوردند تا شاید بتوانند زمینه کار و زندگی آرام را برای خود و خانواده‌شان فراهم کنند.

در همین حال شماری از مهاجران که از کشور ایران دوباره به افغانستان برگشت داده شده‌اند از مشکلات مسیر راه و برخورد نادرست قاچاقبران و مرزبانان کشور ایران با مهاجران افغانستانی حکایت می‌کنند.

آنان می‌افزایند که با تحمل هزاران مشکل در مسیر راه و پرداخت پول‌های هنگفت برای رفتن به ایران باز هم به مقصد نرسیده‌اند و در این مسیر توسط قاچاقبران و نیروهای کشورهای خارجی لت‌وکوب می‌شوند.

به گفته‌ی مهاجران برگشت خورده از ایران، شهروندان افغانستان که به مهاجرت روی می‌آورند از سوی مرزبانان کشورهای دیگر توهین، تحقیر، آزار واذیت، لت‌وکوب و حتی به‌گونه‌ی بیرحمانه به قتل می‌رسند.

آنان در ادامه می‌افزایند که هیچ ممکلتی زادگاه خود انسان نمی‌شود و نباید هیچ شهروندی در کشور به مهاجرت روی بیاورد.

عبدالله که از مسیر راه از سوی مرزبانان ایرانی برگشت داده شده می‌گوید: «قاچاقبران از ترس پولیس‌های ایران چهار یا پنج نفر را تنها در صندوق عقب موتر جای می‌دهند و به سرعت می‌رانند تا گرفتار نشویم و به مقصد برسیم.»

میراحمد یک تن دیگر از اخراج شدگان ادعا می‌کند: «پولیس‌ ایران مارا در داخل خوابگاه تلاشی کردند و تمام داروندار مارا گرفتند و اگر پول نداشتی مردم را لت‌وکوب می‌کنند.»

در کنار این مولوی سیدحضرت‌الله زعیم کمیسار بندر اسلام قلعه نیز از وجود برخورد نادرست نیروها و مرزبانان کشور ایران با مهاجران افغانستان سخن می‌گوید.

نامبرده می‌افزاید که روزانه صدها شکایت را از نزد افراد اخراج شده از ایران ثبت می‌کنیم.

بندر اسلام قلعه، هرات.

از سوی هم عبدالله قیومی آمر سرحدی امور مهاجران بندر اسلام قلعه می‌گوید: «روزانه در حدود۲۰۰ تا ۳۰۰ تن به‌گونه اجباری برگشت داده می‌شوند که در میان آنها ۱۵ تا ۲۰ خانواده نیز حضور دارد.»

آقای قیومی در ادامه گفت: «در گذشته به دلیل اینکه بیشتر افراد به‌صورت غیرقانونی و قاچاقی به سوی ایران می‌رفتند، تعداد رد مرزی‌ها نیز زیاد بود. ولی حالا بخاطر کاهش این افراد مهاجران رد مرزی کاهش یافته است.»

آمر سرحدی امور مهاجران اضافه کرد: «در کشور ایران با مهاجران غیرقانونی برخورد بد صورت گرفته و مورد لت‌وکوب قرار می‌گیرند که خلاف قوانین و اصول ملی و بین‌المللی بوده و براساس قوانین هیچ کشور حق شکنجه و لت‌وکوب را ندارد. ولی متاسفانه از سوی کشورهای همسایه بارها چنین برخوردی صورت گرفته است.»

ایران از جمله کشورهای همسایه و همزبان افغانستان است که روزانه شماری زیادی از راه قانونی و غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند و این کشور بیش از چهاردهه است که میزبان شمار زیادی از شهروندان افغانستان است.»