افغانستان زنان

دیدبان حقوق‌بشر خواهان برخورد «قاطع» ملل متحد با طالبان شد

در آستانه برگزاری نشست سوم دوحه با موضوع افغانستان، دیدبان حقوق‌بشر در نامه‌ای از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته است که در زمینه حقوق‌بشر با طالبان برخورد «قاطع» داشته باشند.

این نهاد جهانی حقوق‌بشر می‌گوید که دور سوم نشست دوحه فرصتی است تا نشان داده شود که حقوق‌بشر در افغانستان «ابزار معامله» نیست.

در این نامه تاکید شده که از آخرین نشست دوحه در فبروری ۲۰۲۴ تا اکنون، برخورد {سخت} طالبان با زنان و دختران در افغانستان که در سطح جهان برای آن نظیری نمی‌توان پیدا کرد، تا حدی افزایش یافته که کارشناسان از آن به عنوان «آپارتايد جنسیتی» نام می‌برند.

در این نامه تذکر داده شده که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان علیه زنان، نه تنها که کاهش نیافته؛ بلکه بیش‌تر نیز شده است.

دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید که تشدید برخورد طالبان با زنان این پیام را می‌رساند که اقدام‌ها علیه آنان (طالبان) تا حالا نتیجه‌بخش نبوده است.

در نامه دیدبان حقوق‌بشر همچنین گفته شده که این سازمان از تعامل جامعه جهانی با طالبان نگران است.

در نامه این سازمان آمده است: «نشست آتی در دوحه برای سازمان ملل متحد، شورای امنیت و جامعه بین‌المللی لحظه حساسی است؛ تا در مورد یک پیام کلیدی هماهنگی ایجاد کنند؛ چون حقوق زنان و دختران افغانستان قابل مذاکره نیست».

در این نامه همچنین گفته شده که جامعه جهانی باید تقاضای واضح و یک پارچه در مورد اعاده حقوق از دست‌رفته زنان افعانستان پیش‌کش کند.

دیدبان حقوق‌بشر همچنین گفته است که احتمال می‌رود در نشست سوم دوحه، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان معرفی شود.

اما این سازمان می‌گوید که نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان باید «صدای اصولی» جامعه جهانی باشد.