افغانستان

آزمون کانکور بی حضور دختران در افغانستان آغاز شد

اداره ملی امتحانات زیر اداره طالبان از آغاز آزمون ورود به دانشگاه‌ها (کانکور) سال ۱۴۰۳ در ۱۶ ولایت افغانستان خبر داده است.

این اداره طالبان در اکس نگاشته است که این آزمون صبح امروز (پنجشنبه، ۱۷ جوزا) آغاز شد.

آزمون کانکور امسال درحالی از سوی طالبان برگزار شده که در آن هیچ دختری حضور ندارد.

طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و همچنین دانشگاه‌ها را به روی دختران و زنان بستند.

اکنون که نزدیک به سه سال از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان در افغانستان می‌گذرد؛ اما طالبان تا اکنون هیچ تغییری در این سیاست شان نیاورده‌اند و کمتر درباره آموزش و تحصیل دختران و زنان ابراز نظر می‌کنند.

با وجود انتقادهای شدید جامعه جهانی و مردم افغانستان از عدم حضور دخترانی بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها در زیر حاکمیت طالبان؛ اما مقام‌های طالبان تا اکنون هیچ حرفی درباره بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران به زبان نیاورده‌اند.