افغانستان

عالمان دین در بلخ بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه تاکید کردند

طالبان با به قدرت رسیدن در افغانستان اجازه رفتن به دختران بالاتر از صنف ششم را به مکتب نداده‌اند. معضلی که همواره واکنش‌های داخلی و خارجی به همراه داشته است.

در همین حال برخی از عالمان دین در ولایت بلخ از حکومت سرپرست طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر باید دروازه‌ مکتب‌های متوسطه و لیسه را به‌روی دانش‌آموزان دختر بازگشایی کنند.

اسدالله یکی از عالمان دین در ولایت بلخ، فراگیری علم را برای تمامی شهروندان به‌شمول پسر و دختر فرض می‌داند و می‌گوید که طالبان باید هرچه زودتر مکتب‌های دخترانه را در تمامی ولایت‌های افغانستان بازگشایی کنند.

عبدالوکیل آخوندزاده یکی دیگر از عالمان دین در ولایت بلخ بر حضور زنان در ساختارهای بزرگ حکومتی تاکید می‌ورزد‌.

این عالم دین نقش زنان را در راستای پیشرفت یک کشور اثرگذار می‌داند و می‌گوید که آموزش حق هر شهروند است و باید با رعایت شرایط شریعت، مکتب‌های دخترانه بازگشایی شوند.

در حال حاضر بلخ یکی از ولایت‌های انگشت شمار در کشور است که مکتب‌ها در این ولایت به‌روی تمامی دانش‌آموزان دختر از صنف اول تا به صنف دوازدهم باز هستند؛ در این ولایت دانش‌آموزان حجاب مورد قبول طالبان را رعایت می‌کنند.

در تصاویری که از صنف‌های آموزشی دختران در بلخ که در رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده‌اند دیده می‌شود که دختران حجاب سیاه پوشیده‌اند و تنها چشمان‌شان دیده می‌شود.

در همین حال، عالمان دین در بلخ آموزش را از حقوق انسانی هر فرد از دیدگاه اسلام می‌دانند و بازگشایی مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم را گامی به سوی آگاهی و دانایی می‌دانند.

شماری از دختران دانش‌آموز در بلخ نیز خواست مشترک با عالمان دین این ولایت دارند و خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه در سایر ولایت‌های کشور هستند.

حدیثه یکی از دانش‌آموزان صنف دوازدهم در لیسه‌ی دخترانه تجربوی ولایت بلخ است در واکنش به بسته ماندن مکتب‌ها به روی دختران می‌گوید: «تعلیم و تحصیل حق ما است. لطفا این حق را از دختران رنج دیده افغانستان نگیرید. اجازه رفتن به مکتب را به دیگر دختران هم بدهید.»

نرگس یکی دیگر از دختران دانش‌آموز به طالبان می‌گوید که زنان نیمی از پیکر جامعه‌ هستند و نباید مانع پیشرفت‌شان شوند.

این دانش‌آموز با چشم‌ گریان می‌گوید: «برای دخترها اجازه دهید که درس بخوانند از برای خدا اجازه ندهید که دخترها بی‌سواد و بی‌سرنوشت بزرگ شوند.»

در همین حال کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از این روند گفته است که به دلیل مسدود ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه، نزدیک به ۱.۱میلیون دانش آموز دختر از آموزش محروم شده‌اند.

میشل باشله در پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر از عدم حضور زنان در حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که هیچ فرصتی برای مشارکت زنان در زندگی عمومی و سیاسی وجود ندارد.

هم‌اکنون حکومت سرپرست طالبان، کمیته هشت نفری از عالمان دین را برای نهایی سازی طرح بازگشایی مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم به کار گماشته است اما تاکنون از چگونگی کار این کمیته و نتایج آن اطلاعی در دست نیست.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که پس از به قدرت رسیدن طالبان به روز ۲۴ اسد سال گذشته‌ تاکنون مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور بسته هستند.

ولایت بلخ یکی از ولایت‌هایی است که طالبان بگونه‌ استثنایی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی رفتن به مکتب را داده‌اند.