افغانستان

طالبان از تصمیم قزاقستان برای حذف نام آنان از گروه‌های تروریستی استقبار کردند

وزارت خارجه طالبان با استقبال از تصمیم اخیر دولت قزاقستان مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های هراس‌افکن، این تصمیم را برداشتن یک مانع از سر راه روابط شان با کازاخستان توصیف کرده‌است.

قزاقستان در حالی این تصمیم را گرفت که روز دوشنبه پایتخت این کشور میزبان مجمع پارلمانی بلوک امنیتی بود. رییس سازمان امنیت جمعی و هم‌چنان رییس پارلمان تاجیکستان، در این نشست از تهدیدهای جدی فرامرزی امنیتی از افغانستان، هشدار دادند.

در ا‌دامه واکنش‌ها، به این تصمیم، برخی دادستان‌های پیشین می گویند، به‌‌دلیل این‌که شورای امنیت ملل‌متحد هنوز نام طالبان را در فهرست گروه‌های هراس افکن دارد، تصمیم قزاقستان از رهگذر حقوقی مشکل دارد. تصمیم قزاقستان با انتقادهای برخی از شهروندان کشور و فعالان حقوق‌بشر نیز به همراه شده است.

قزاقستان نخستین کشوری است که دست گرم‌تر تعامل با طالبان داد. یک‌‌قدم پیش‌تر از دیگر کشورهای منطقه، نام طالبان را دیروز دوشنبه از فهرست «گروه‌های هراس‌افکن» یا ممنوعه، حذف کرد. طالبان با گرمی «استقبال» کردند.

ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت: «وزارت امور خارجه (طالبان) این گام را پیش‌رفتی مهم در درک قزاقستان در رابطه به امارت اسلامی (طالبان) و از میان برداشتن مانعی در برابر ارتقای سطح روابط دوجانبه می‌داند. قزاقستان شریک مهم تجاری و ترانزیتی افغانستان در منطقه است و این تصمیم راه را برای پیش‌رفت در روابط دوجانبه و همکاری‌های بیش‌‌تر اقتصادی خواهد گشود که به نفع دو کشور می‌باشد. »

در حالی قزاقستان چنین تصمیمی را اعلام کرد، که دیروز دوشنبه در‌ پایتخت این کشور، مجمع پارلمانی بلوک امنیتی،پرونده امنیتی منطقه را بررسی می‌کرد.

به‌گزارش خبرگزاری تاس، دبیر کل امنیت جمعی، در این نشست افغانستان را «مرکز تهدیدهای امنیتی فرامرزی در آسیای‌میانه» خواند. در سوی دیگر رییس پارلمان تاجیکستان نیز گفت، «نگران تهدیدهای امنیتی از افغانستان» استند. بربنیاد گزارش تاس، روی «تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان» نیز در این مجمع تاکید شده است. اما طالبان پیوسته گفته، که از خاک افغانستان تهدیدی متوجه جهان نیست.

در پهلوی این نگرانی‌ها تصمیم قزاقستان با اما و‌ اگر‌های نیز همراه شده‌است.

غلام فاروق علیم دادستان پیشین گفت: «از رهگذر حقوقی، تصمیم اخیر قزاقستان، مبنی بر حذف طالبان از فهرست گروه‌های هراس‌افکن، مشکل حقوقی دارد، به‌دلیل این‌که مطابق کنوانسیون‌های جهانی، و قطع‌نامه‌های شورای امنیت ملل‌متحد طالبان در فهرست گروه‌های هراس‌افکنان استند.»

برخی فعالان حقوق‌بشر و شماری از شهروندان نیز در واکنش به این تصمیم قزاقستان می‌گویند، انتظار دارند کشورها در تعامل با طالبان به مساله ایجاد دولت همه‌شمول در افغانستان و وضعیت حقوق‌بشری کشور به‌ویژه وضعیت زنان و دختران اولویت دهند.

شفیقه رزمنده رییس جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان گفت: «آیا این کشورهای منطقه نبودند، که بارها از موجودیت گروه‌های متعدد هراس‌افکن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی کرده‌‌اند.»

قزاقستان از متحدان نزدیک روسیه است؛ پیش‌تر وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرده بود، که مسکو نیز دنبال تصمیم مشابه به تصمیم قزاقستان است. اما دفتر شورای امنیت ایالات متحده در واکنش به این موضع مسکو هشدار داد که این یک «پیام وحشت‌ناک» است.