افغانستان

طالبان می‌گویند آجندا و جزئیات نشست دوحه با آنان شریک شده است

محل برگزاری نشست دوم دوحه در قطر. عکس از آرشیف.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماسی با آمو می‌گوید که آجندا و جزئیات سومین دور نشست دوحه با آنان شریک شده است.

او تاکید می‌ورزد که همه‌ موارد زیر بررسی اند و هنوز طالبان تصمیم نهایی برای شرکت در نشست دوحه را نگرفته‌اند.

سومین دور نشست دوحه تا کم‌تر از یک ماه دگر برای دو روز برگزار می‌شود، نشستی با میزبانی ملل متحد و اشتراک مشروط طالبان در آن.

وزارت خارجه طالبان از بحث روی مسایل مالی و بانکی، مبارزه با مواد مخدر و تغییرات اقلیمی را هم‌چون بخش‌های آجندای مورد توافق طالبان در نشست دوحه نام برده و گفته که تصمیم اشتراک در این نشست را در پی دریافت آجندای نهایی از سوی ملل متحد می‌گیرد.

سخنگوی طالبان می‌گوید: «در عموم آجندا و جزییات نشست تا حدی شریک شده است. اما زیر بررسی قرار دارد. هر زمانی که تصمیم گرفته شد شریک می‌کنیم.»

همزمان با این، گزارش شورای امنیت می‌گوید که اعضای این شورا در ملل متحد امکان گزینش یک فرستاده ویژه برای افغانستان را زیر نظارت دارند و اگر فرستاده ویژه تعیین گردد، دبیرخانه ملل متحد در یک نشست غیررسمی، ماموریت دفتر او و یوناما را مشخص و ازهم جدا خواهد کرد. این نهاد افزوده که چین و روسیه ارزش فرستاده ویژه را زیر سوال برده‌اند، هرچند که امریکا و بریتانیا آن را برای هماهنگی بین‌المللی با افغانستان یک نیاز می‌دانند.

اما واقعا نشست دوحه برای طالبان چی پیامی به دنبال خواهد داشت؟

طارق فرهادی، آگاه سیاسی، در این باره می‌گوید: «در دوحه نه رهبران شان از لیست تعزیرات کشورهای غربی برداشته می شوند. نه به رسمیت شناخته می شوند و نه ملل متحد از مسایلی که از سوی شورای امنیت برای شان تفویض شده مثل باز کردن مکتب های دختران و حقوق بشر که از این ها ملل متحد نمی گذرد.»

هرچند ارزیابی مستقل ملل متحد و قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت ملل متحد، تعیین یک فرستاده ویژه را برای افغانستان پیشنهاد می‌کرد و چشم‌انداز ایجاد دولت فراگیر، بهبود وضعیت حقوق بشر و مشارکت زنان در ساختارها؛ اما ظاهرن این موارد در بحث‌های نشست سوم دوحه نیستند؛ چنانچه یک مقام وزارت خارجه طالبان گفته اند، روی موارد اختلافی بحث نمی‌کنند. با این حال، مردم چه می‌خواهند؟

تا این‌جای کار، ملل متحد از آجندا و ترکیب سومین دور نشست دوحه چیزی نگفته است؛ اما بربنیاد آنچه از آدرس طالبان در باره این نشست بیرون می‌شود، به نظر می‌رسد بخش‌های اصلی ارزیابی مستقل ملل متحد و قطع‌نامه ۲۷۲۱ که شکستن بن‌بست سیاسی و بشری افغانستان را تضمین می‌کرد به حاشیه رفته اند.