افغانستان زنان

نشست جنیوا: زنان افغانستان به گونه «نظام‌مند» از کار و آموزش محروم شده‌اند

در نشستی که دیروز (دوشنبه، ۳ جون) در جنیوا در باره وضعیت زنان افغانستان برگزار شد، از محرومت «نظام‌مند» زنان افغانستان از کار و آموزش توسط طالبان انتقاده شده است.

نمایندگی افغانستان در جنیوا در اکس نوشته است که در این نشست گفته شده که «زنان افغانستان به گونه نظام‌مند از کار و آموزش توسط طالبان محروم شده‌اند».

بر اساس خبرنامه نمایندگی افغانستان در جنیوا، در این نشست همچنین گزارشی در مورد وضعیت زنان افغانستان، ارائه شده است.

بر بنیاد این خبرنامه، شرکت‌کنندگان این نشست اعلام کردند که برای تقویت صدای مردم افغانستان تلاش می‌کنند.

این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱ در افغانستان، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر کار، حضور در اماکن عمومی، آموزش و تحصیل دختران و زنان کشور وضع کردند و تا اکنون هیچ تغییری در این سیاست‌شان نیاورده‌اند.