بازرگانی

طالبان دروازه اتحاديه صرافان ننگرهار را بستند

وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که دروازه اتحادیه صرافان ننگرهار را به دلیل فعالیت غیرقانونی بسته است.

این وزارت زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای در اکس نگاشته که این تصمیم روز سه‌شنبه (۸ جوزا) از سوی آمریت انسجام ریاست عدلیه طالبان در ننگرهار گرفته شده است.

بر اساس این خبرنامه، طالبان برای صرافی‌ها توصیه کرده‌اند که جواز کار بگیرند.

این در حالی است که برخی از صرافان کوچک در کشور پیش از این گفته‌اند که شرایط وضع شده از سوی طالبان برای دریافت جواز، سنگین است و آنان نمی‌توانند به آسانی مجوز کار دریافت کنند.

از طرفی دیگر، برخی از شهروندان می‌گویند که آنان بنابر محدودیت زمینه کار و اشتغال و همچنین شرایط سخت زندگی، به داد‌وستد اسعار رو آورده‌اند.