افغانستان

ایران و پاکستان بیش از ۳هزار مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۳هزار مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است ۳هزارو۴۸۱ مهاجر کشور در یک روز گذشته (دوشنبه، ۷ جوزا) از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، پاکستان روز گذشته ۶۲۲ مهاجر کشور را به گونه «اجباری» اخراج کرده است.

در عین حال و بر اساس این گزارش، ایران نیز دیروز ۲هزارو۸۵۹ مهاجر افغانستان را به گونه «اجباری و داوطلب» اخراج کرده است.

بر بنیاد این خبرنامه، این مهاجران برگشتی از طریق‌ گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار و هرات وارد کشور شده‌اند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان می‌گوید که ۶۲۲ مهاجر از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک و ۲هزارو۸۵۹ تن دیگر نیز از طریق مرز اسلام قلعه در هرات وارد افغانستان شده‌اند.