افغانستان

طالبان در نزدیک به دو سال گذشته در تخار ۲۹۹ مدرسه دینی ایجاد کرده اند

ریاست حج و اقاف طالبان در تخار به آمو می‌گوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، تاکنون در این ولایت ۲۹۹ مدرسه دینی ایجاد شده است.

به گفته این ریاست، بیش از ۷ هزار و ۴صد کودک و نوجوان در این مدارس درس می خوانند و مدرسین همه طالبان اند.

این ریاست می‌گوید که در میان این مدرسه‌ها، مدرسه های ویژه برای زنان نیز ایجاد شده اند، اما شمار دقیق آن در دست نیست.

بر بنیاد اطلاعات، طالبان برای مدرسه های دینی در تخار صد هزار بست دولتی را اختصاص داده اند.

طالبان ادعا دارند که در مدرسه‌هایی که برای زنان اختصاص یافته است مردها تدریس نمی‌کنند، اما شماری از دختران در این مدرسه‌ها که نمی‌خواهند نامی از آنان در این گزارش گرفته شود، به آمو می‌گویند که شماری از استادها و همه کارمندان اداری این مدرسه‌ها مردان هستند.

اما طالبان با افزایش شمار مدرسه های دینی، به دنبال چه اند؟

حمیرا قادری، نویسنده، می‌گوید: «طالبان بر تصمیم شان مبتنی بر مدارس دینی در شهرها، ولسوالی ها و ولایت‌ها مصمم هستند. اگر چنین اتفاقی بیافتد، نه تنها اجتماع را به سمتی سوق خواهد داد تمام دروازه ها را خود اجتماع روی دانش و نو آوری نوین بسته خواهند کرد بل که از افغانستان به یک کویته دیگر تبدیل خواهد که سراسر از مدرسه هایی است که جهادیست ها و تروریست ها را تربیه می کند و تسلیم جامعه می دهد.»

باشندگان تخار بسته بودن مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم و در مقابل افزایش مدرسه‌هایی را که در آن برداشت‌های طالبان از دین و شریعت تدریس می شود را تبعیض آشکار جنسیتی می‌دانند.

یک باشنده تخار می‌گوید: «در پهلوی این که برای فرهنگ سازی اسلامی کار میشود و مدارس دینی ایجاد می شود خوب است که بخش اصلی را هم حکومت توجه کند و مکتب های بخش دختران و پسران باز باشد تا آینده سازان افغانستان از درس و تعلیم به دور نمانند.»

فرشته دانش آموز صنف یازدهم در یکی از مکتب‌های تخار است.

او از جامعه جهانی می‌خواهد که بر طالبان فشار وارد کند تا هرچه زودتر مکتب‌ها را به روی دختران بازگشایی کنند.

او می‌گوید: «آرزوهایی که ما داشتیم همه به خاک سپرده شدند. ما پشت مکتب، درس، تعلیم و همصنفی های مان بسیار دق شدیم. آرزوی ما جوانان این بود که در آینده انجینیر و داکتر شویم اما آرزوی ما زنده به گور شد.»

تا سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۵۰۰۰ مدرسه ‌ دینی در وزارت معارف حکومت پیشین افغانستان ثبت شده بودند.

وزارت معارف حکومت پیشین افغانستان همواره ادعا کرده بود که بر نصاب و روش درسی در این مدرسه‌ها نظارت می‌کند.

اما اکنون که طالبان روی کار آمده اند، ظاهرا هیچ نهادی جز وزارت معارف طالبان بر این مدرسه‌ها نظارت ندارد.

طالبان پارک تفریحی زنانه شهر تالقان وبرخی از ساختمان های عامه دیگر در این شهر را به مدرسه دینی تبدیل کرده اند.