زموږ په اړه

تلویزیون آمو رسانه مستقل و بی طرف است که مالکیت و رهبری آن متعلق به خبرنگاران افغانستان است.

آمو که مستقر در حومه واشنگتن دی سی در ایالات متحده امریکا است، شماری کوچکی از خبرنگاران را از افغانستان، منطقه، اروپا و امریکای شمالی به هم وصل کرده است تا خبر را به با بی طرفی و خلاقیت به مردم ارائه کند.

نشرات دیجیتالی آمو در زبان های فارسی و پشتو با متحوی متنوع ارائه می شود.

منابع اندک مالی آمو توسط نهادهای غیردولتی و کمک های کوچک فردی فراهم شده است. آمو در نظر دارد تا در نحوه تمویل برنامه هایش شفافیت کامل را رعایت کند.