موج

موج: جایگاه افغانستان در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی ملل متحد

این موضوع با مهمانان برنامه موج، حبیبه سرابی، عضو هیت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان و عزیز آریانفر،.

Read More
موج

برنامه موج: بحران بشری در افغانستان؛ چرا دامنه فقر و ناداری هر روز گسترده تر می‌شود؟

این موضوع، با مهمانان برنامه، عبدالبصیر عظیمی، آگاه مسایل اقتصادی و حبیب الله هوتکی آگاه مسایل سیاسی به بررسی گرفته.

Read More
موج

موج: بحث در باره نشست آینده «فارمت مسکو»

وزارت خارجه روسیه تایید کرده است که نشست «فارمت مسکو» درباره افغانستان به روز ۲۹ ماه سپتامبر سال روان میلادی.

Read More
موج

موج: گفتگو با شهرزاد اکبر

در ادامه اعتراضات زنان و دختران افغانستان در برابر طالبان و سیاست های این گروه، این بار شماری از فعالان.

Read More
موج

موج: استخراج معادن افغانستان از سوی طالبان

این موضوع با مهمان برنامه، ولی الله زدران، معین پیشین پلان و پالیسی وزارت معادن افغانستان به بحث گرفته شده.

Read More
موج

موج: چگونگی روابط طالبان با کشورهای همسایه افغانستان

در این برنامه موج، روابط طالبان با کشورهای همسایه افغانستان به بررسی گرفته شده است.

Read More
موج

موج: گفت‌وگو با حبیبه سرابی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده جمهوریت

در این برنامه گرداننده سمیع مهدی با حبیبه سرابی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در جریان مذاکره.

Read More
موج

موج:‌ بررسی گزارش یوناما در باره افغانستان

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، عزیز رفیعی، فعال حقوق بشر و محب الله تایب، مستشار و.

Read More
موج

موج: بازداشت خشونت ‌ار شماری از زنان معترض در کابل از سوی طالبان

این موضوع با مهمانان برنامه، رحیم جامی، مسوول شبکه مدافعان آموزش و معصومه خاوری، وزیر پیشین مخابرات و فعال حقوق.

Read More
دوسالگی سقوط جمهوریت، موج

موج: سقوط جمهوریت و تکرار فاجعه بار تاریخ در افغانستان

در این برنامه موج، این موضوع با محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به بررسی گرفته شده است.

Read More