در باره‌ی ما

تلویزیون آمو رسانه‌ی مستقل و بی طرف است که مالکیت و رهبری آن متعلق به خبرنگاران افغانستان است.

آمو که مستقر در حومه واشنگتن دی سی در ایالات متحده امریکا است، شماری کوچکی از خبرنگاران را از افغانستان، منطقه، اروپا و امریکای شمالی به هم وصل کرده است تا خبر را به با خلاقیت و بی‌طرفی به مردم ارائه کند.

نشرات دیجیتالی آمو در زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی با محتوی متنوع ارائه می شود.

منابع اندک مالی آمو توسط نهادهای غیردولتی و کمک‌های محدود فردی فراهم شده است. آمو در نظر دارد تا در نحوه‌ی تمویل برنامه‌‌هایش شفافیت کامل را رعایت کند.