ویدیو ها

بازتاب: متین بیک – رییس‌دفتر رییس‌جمهور پیشین

متین بیک رییس دفتر پیشین اشرف غنی درباره سقوط کابل وتاثیر تحولات آن روز بر زندگی اش می گوید.

Read More
ویدیو ها

بازتاب: ناهید فرید – عضو پیشین مجلس نمایندگان

ناهید فرید عضو پیشین مجلس نمایندگان در مورد سقوط کابل و تاثیرات این تحول بر زندگی اش می گوید.

Read More
ویدیو ها

گزارش ویژه: سقوط (تحولات لحظه‌به‌لحظه‌ی پانزدهم آگست)

شریف امیری در این گزارش ویژه به چگونگی سقوط کابل در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ پرداخته است.

Read More
ویدیو ها

نگاه آمو: هفت سال با اشرف غنی ۲۰۱۴ – ۲۰۲۱

بررسی کوتاه کارنامه‌ی محمد اشرف غنی؛ او که در سال ۲۰۱۴ با شعار «ساختن دولت‌های شکست خورده» به قدرت رسید،.

Read More