دیدگاه شما

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

حضور هری در نبرد افغانستان بر روانش تاثیر زیادی گذاشت، در کتاب خود می‌آورد؛ من طنین صداهای شلیک همرزمانم در.

Read More
دیدگاه شما

آرزوهایم خاک شدند

سه شنبه شب وقتی صنفی هایم تماس گرفتند که از فردا نمی‌توانیم دانشگاه برویم، تکان خوردم . دلم می‌خواست آنوقت.

Read More
دیدگاه شما

رویای خبرنگارشدنم را تا «امرثانی» به دار آویختند

در ذهنم داشتم فیلم نامه می نوشتم که روزی خبرنگار شوم. واه، چه تصویرهای جالبی داشت. من، مریم، شبنم و.

Read More
دیدگاه شما

«استاد، دست‌هایمه قطع می‌کنن؟»

در حمله مهاجمان بر دانشگاه کابل در عقرب ۱۳۹۹ که نزدیک به شش ساعت دوام کرد حداقل ۲۲ تن از.

Read More
دیدگاه شما

بشر نورزی یا پابلو اسکوبار خاورمیانه کیست؟

در این مقاله رحمت الله نبیل رییس در باره کارنامه بشر نورزی، رابطه او با رهبر پیشین طالبان و اهداف.

Read More
دیدگاه شما

چگونه از معامله‌ی غنی با طالبان آگاه شدم؟

رئیس پیشین پالیسی شورای امنیت ملی افغانستان در این نوشته‌ها می‌گوید که چگونه از معامله‌ غنی با طالبان آگاه شده.

Read More
دیدگاه شما

قیوم ذاکر؛ «گرگ باران دیده» یا «گوسفند قربانی»؟

رحمت‌الله نبیل؛ انتصاب ملا عبدالقیوم ذاکر به‌حیث مسوول نظامی ولایت پنجشیر و اندراب‌های بغلان را بررسی کرده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از ۱۵روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از ۱۵روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از ۱۵روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More