دیدگاه شما

بشر نورزی یا پابلو اسکوبار خاورمیانه کیست؟

در این مقاله رحمت الله نبیل رییس در باره کارنامه بشر نورزی، رابطه او با رهبر پیشین طالبان و اهداف.

Read More
دیدگاه شما

چگونه از معامله‌ی غنی با طالبان آگاه شدم؟

رئیس پیشین پالیسی شورای امنیت ملی افغانستان در این نوشته‌ها می‌گوید که چگونه از معامله‌ غنی با طالبان آگاه شده.

Read More
دیدگاه شما

قیوم ذاکر؛ «گرگ باران دیده» یا «گوسفند قربانی»؟

رحمت‌الله نبیل؛ انتصاب ملا عبدالقیوم ذاکر به‌حیث مسوول نظامی ولایت پنجشیر و اندراب‌های بغلان را بررسی کرده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از ۱۵روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از ۱۵روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از ۱۵روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از ۱۵روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از ۱۵روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از ۱۵روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More
دیدگاه شما، نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت

نفس‌های آخر جمهوریت روایتی از ۱۵روز آخر جمهوریت در افغانستان است که به قلم «لطف‌الله نجفی‌زاده» نوشته شده است.

Read More