افغانستان

یونیسف با کمبود بودجه برای درمان کودکان سو تغذی در کشور روبه رو است

صندوق حمایت کودکان ملل متحد در یک توییت گفته است که این نهاد با کمبود بودجه برای تهیه مواد غذایی آماده برای کودکان سو تغذی در افغانستان است.

این نهاد گفته است که هزاران کودک از سوی تغذی حاد جان خواهند داد اگر این داروی مهم برای درمان این کودکان تهیه نشود.

میلانی گالوین، رئیس بخش تغذیه صندوق حمایت کودکان ملل متحد، در یک نوار تصویری گفته است که ۸۷۵ هزار کودک در افغانستان در سال روان از سو تغذی شدید رنج خواهند برد. به گفته او، سو تغذی حاد در کوتاه مدت خطری برای زندگی کودکان و در دراز مدت باعث مشکلات در رشد و رشد ذهنی خواهند داشت که در تمام زندگی آنان را تهدید خواهند کرد.

او گفته است که غذای آماده برای کودکان سو تغذی موثر ترین دارو برای درمان کودکان مبتلا به سو تغذی است که تنها هشت هفته برای درمان آنان با این دارو نیاز است.

او گفته است که یونیسف در افغانستان برای خرید لوازم ضروری برای درمان سوءتغذیه و آموزش کارکنان صحی در سراسر کشور با یک کمبود مالی فوری ۲۱ میلیون دالری رو به رو است.

غذای آماده برای کودکان سو تغذی نوعی از غذای پر انرژی که از پودر شیر، روغن گیاهی، شکر، مسکه بادام زمینی و پودر ویتامین ها و مواد معدنی ساخته شده است.

در کوتاه مدت، سوء تغذیه حاد شدید تهدید کننده زندگی است. در درازمدت، می‌تواند بر رشد و رشد ذهنی تأثیر بگذارد، به گونه‌ای که کودک را در طول زندگی تحت تأثیر قرار می‌دهد. غذای آماده برای استفاده درمانی می‌تواند به سرعت چنین سوء تغذیه را درمان کند.

بانو گالوین در این باره گفت: «این یک بسته کوچک بسیار کارآمد و مؤثر است که ما به کودکان می‌دهیم و می‌توان آن‌ها را در کمتر از هشت هفته درمان کرد.»

این در حالی است که ممنوعیت طالبان برای زنان امدادگر در نهادهای سازمان ملل متحد، ارسال کمک‌ها به نیازمندان را مختل کرده است.

ماه گذشته، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت که افغانستان به ۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دالر کمک برای نزدیک به ۲۸ میلیون تن در افغانستان نیازمند نیاز دارد.