بازرگانی

خساره‌های هنگفتِ کشاورزان در فراه به دنبال کم‌آبی و سرمای بی‌پیشینه

کشاورزان در فراه می‌گویند که از اثر کم‌بود آب، سردی هوا و بهای بلند کود، کشت و زراعت آنان در حال نابودی قرار دارد.

ولایت فراه، از شمار ولایت‌های کشاورزی در کشور به حساب می‌آید که با داشتن زمین‌های حاصل‌خیز و وسیع، فرآورده‌های زراعتی فراوان را تولید کرده و آنها را به سایر ولایت‌های کشور نیز صادر می‌کند.

اما امسال سردی بی‌پیشینه در کشور، نبود آب کافی، خشک شدن چاه‌ها و افزایش بهای کود کیمیاوی کشاورزان را نگران ساخته و سبب شده‌است که برخی از آنان از کشت و زراعت دست بکشند .

سرما همه چیز را نابود کرد

شرف‌الدین دانش، یکی از کشاورزان در ولایت فراه است و کم‌بود آب را یکی از مشکلات اساسی کشاورزان در این ولایت می‌داند.

او با بیان اینکه شش سال است در ولایت فراه باران اندک باریده است و امسال نیز باران نباریده تا رود آب داشته باشد، گفت: «کود نیست، اگر پیدا شود خیلی قیمت است و ما کشاورزان توان خرید آن را نداریم و ریاست زراعت هم امسال امکانات کمی در اختیار ما قرار داد.»

دانش، سرمای هوا را در زمستان امسال برای کشاورزان زیان‌بارترین مورد دانسته و اضافه می‌کند: «امسال کشاورزان تمام سرمایه‌ی خود را گندم و تخم خریدند و قبل از سردی‌ها به زمین انداختند؛ اما سرمای بی‌سابقه همه چیز را از بین بُرد.»

توان کندن چاه دیگر را نداریم

حبیب‌الله در منطقه‌ی دهک فراه کشاورزی می‌کند. او با اشاره به کم‌بود باران در زمستان امسال می‌گوید: «گندم‌ها را یخ زد، رود خشک است، باران نیست، چاه‌ها با عمق ۵۰ متر در پشت‌رود خشک شده‌است. دیگر توان نداریم که دوباره چاه بکنیم، چطور امیدوار باشیم و کشت کنیم؟»

او ادامه داد: «آب مورد نیاز برای کشت و زراعت در ولایت فراه از رود تأمین می‌شود که از بند بخش‌آباد سر چشمه می‌گیرد؛ ولی متأسفانه از کار ساخت این بند آب هم هیچ معلوماتی نیست. کشاورزان سخت متضرر شده‌اند و حیرانیم که چه کنیم؟»

زراعت در فراه، در حال نابودی است

کیهان راسخ، کارشناس مسایل کشاورزی و فعال مدنی در ولایت فراه به آمو گفت: «بخش زیادی از مردم فراه مشغول کار کشاورزی هستند؛ اما مشکل کم‌بود آب و عدم توجه حکومت، کشت و زراعت را با رکود بی‌سا‌بقه مواجه ساخته‌است. نبود آب باعث شده که شماری از کشاورزان مهاجرت کنند.»

راسخ ادامه داد: «چاه‌های عمیق ۵۰ تا ۶۰ متری که پارسال کشاورزان حفر کردند، امسال خشک شده و کشاورزان توان حفر چاه را ندارند و برخی از آنان آب را خریداری می‌کنند و این امر برای شان بسیار گران تمام می‌شود.»

او با انتقاد از بی‌توجهی حکومت‌ها در قبال اکمال کار ساخت بند آب بخش‌‎آباد گفت: «سال‌ها است که حکومت می‌گوید که کار ساخت بند آب بخش‌آباد جریان دارد؛ اما کار به شکل زنده نیست و کار مرده است، کنُد است و تنها وسایل شرکت قرار دادی در ساحه موجود است و کار هم پیش نرفته‌است. زراعت در فراه، در حال نابودی است.»

ولایت فراه زمین‌های حاصل‌خیز بسیاری در ولسوالی‌های اناردره، پشت‌رو‌د، قلعه‌ی‌ کاه؛ بکواه و فراه رود دارد.

پنبه، گندم، پالک، ماش و جواری، از مهم‌ترین فرآورده‌های کشاورزی در فراه است و کشاورزان امسال به دلیل کم‌بود آب، تنها ۴۰ درصد محصول برداشت کرده‌اند.

آنها از طالبان می‌خواهند که در تکمیل کردن کار ساخت بندِ آب بخش‌آباد تلاش فوری‌تر کنند تا زراعت در فراه رونق گیرد.

خواستیم در این مورد نظر ریاست زراعت ولایت فراه را نیز داشته باشیم؛ اما آنها حاضر به گفت‌وگو نشدند.