افغانستان

بازداشت چهار عضو خانواده والی پیشین بامیان از سوی طالبان

استخبارات طالبان در بامیان هشت تن به شمول چهار عضو خانواده‌ی محمد طاهر زهیر، والی پیش بامیان، را از زادگاه او در روستای کوته ولسوالی دره‌‌ی صوف ولایت سمنگان بازداشت کرده اند.

بستگان آقای زهیر به آمو گفتند که طالبان یک هفته پیش دو برادر آقای زهیر به نام های عارف و یاسین را با دو پسر کاکای آنان و چهار تن از مردم محل، به اتهام اتباط با طاهر زهیر بازداشت کرده اند.

یکی از بستگان آقای زهیر که نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود به آمو گفت:« حدود ۱۰ روز میشود بستگان محمد طاهر زهیر را طالبان برای تحقیق در باره وی بازداشت کرده اند و تاهنوز از آنها خبری نیست».

یکی دیگر از بستگان آقای زهیر به آمو تایید کرد که طالبان افزون بر این ۸ تن، مصطفی رجبی یکی دیگر ازبستگان آقای زهیر را از کابل بازداشت و در برل رهایی وی ۲۰ هزار دالر امریکایی خواسته اند.

منابع از دره صوف ولایت سمنگان میگویند که وابستگان محمد طاهر زهیر را طالبان برای تحقیق در باره وی بازداشت کرده‌اند.

پس از آن‌که ولایت‌های هم‌جوار بامیان بی هیچ درگیری به دست طالبان افتاد و طاهر زهیر والی این ولایت که آن زمان والی ولایت بامیان بود، نتوانست از این ولایت بیرون شود.

او پس از آن‌که مولوی مهدی، یگانه فرمانده هزار تبار طالبان از این گروه ابراز نا رضایتی کرد، با او یکجا شد و در برابر طالبان جبهه‌ ایجاد کردد. او در جنگ بلخاب، در کنار مولوی مهدی و در برابر طالبان جنگید.

پس از آن‌که گروه طالبان، مولوی مهدی مجاهد، یگانه فرمانده‌ی هزاره‌تبار ناراضی شان را چند ماه قبل در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل سرکوب و پس از آن ادعا کردند که مولوی مهدی حین فرار از کشور، در هرات کشته شد، آقای زهیر با نیروهای زیر امرش، در بخش‌های میان ولایت‌های سرپل و بامیان مستقر شده بود.

تلاش کردیم تا در این باره با آقای طاهر زهیز نیز صحبت کنیم اما آقای زهیر به تماس‌های ما در این باره پاسخی به دست نداد.

ریاست استخبارات طالبان در بامیان نیز موضوع بازداشت ۸ تن از اعضای خانواده طاهر زهیر را رد یا تایید نکردند.