افغانستان

دانشجویان دختر در بلخ: طالبان سندهای تحصیلی ما را نمی‌هند

حبیبه ۲۴ سال دارد و سال پار از دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ فارغ شده است.

او که اکنون می‌خواهد با استفاده از بورسیه‌ها برای ادامه تحصیل به یکی از کشورهای اروپایی برود، نیاز دارد تا سند لیسانس‌اش را از دانشگاه بلخ به دست آورد.

حبیبه می‌گوید که طالبان توزیع سند تحصیلی به دختران را ممنوع کرده‌اند و از همین رو او نمی‌تواند بی سند تحصیلی در کشورهای دیگر تحصیل کند.

او به آمو گفت: «اگر تا یک ماه دیگر اسناد تحصلی خود را دریافت نکنم فرصت تحصیل در بورسیه را از دست میدهم . وقتی پشت درب دانشگاه می‌روم گارد امنیتی میگوید که یک دختر هم حق ندارد که داخل دانشگاه بیاید».

زهرا از دانشکده ژورنالیزم یکی از دانشگاه های خصوصی در بلخ لیسانس دارد. او نیز همچون حبیبه در تلاش است که برای ادامه تحصیل به بیرون از افغانستان برود.

او می‌افزاید: «با اینکه کار زیادی نمانده بود که سند تحصیلی خود را بگیرم اما فرمان تازه طالبان باعث شد که کار طی مراحل سند من نا تمام بماند. با اینکه روز های درسی دختران و پسران جدا شده بود، ما تنها حق داشتیم روز های که دختر ها بودند برویم و کار های اسناد خود را پیش ببریم و همین سبب شد که تا کنون نتوانستم اسناد خود تکمیل کنم و حالا که اصلا اجازه نمیدهند وارد دانشگاه شوم.»

یکی از استادان در دانشگاه بلخ که نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود به آمو گفت: «تا کنون در دانشگاه بلخ سندهای تحصیلی هیچ دختری طی مراحل نشده است.تنها سندهای تحصیلی پسران طی مراحل می‌شود.»

طالبان در ۳۰ قوس سال روان هجری خورشیدی همه مرکزهای تحصیلی را به روی دختران بستند.

این تصمیم طالبان با واکنش تند جامعه جهانی روبه رو شد. اما با آن هم طالبان چهار روز پس از آن کار زنان را در موسسات غیردولتی ممنوع کردند.

روز پنجشنبه معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت در نشست خبری گفت که اگر طالبان به دنبال مشروعیت استند باید به حقوق همه افغان‌ها احترام بگذارند.

ویدانت پتیل گفت که رویکرد کنونی طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان بی احترامی به حقوق بشر است.