فرهنگ و هنر

ثبت شب یلدا از سوی یونسکو به نام افغانستان و ایران

سازمانِ علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، شب یلدا یا شب چله را به عنوان میراث فرهنگی مشترک شهروندان افغانستان و ایران ثبت کرد.

سازمانِ علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، شب یلدا یا شب چله را به عنوان میراث فرهنگی مشترک شهروندان افغانستان و ایران ثبت کرد.

یونسکو امروز شب یلدا را به شهروندان افغانستان و ایران تبریک گفت و از ثبت این شب به عنوان میراث فرهنگی مشترک شهروندانِ افغانستان و ایران خبر داد.

شب یلدا یا شب چله در هفدهمین نشست کمیته میان دولتی حفاظت از میراث‌های فرهنگی ناملموس که در شهر رباط مراکش، برگزار شد به عنوان میراث فرهنگی این دو کشور ثبت یونسکو شد.

شب یلدا یا شب چله آخرین شب ماه قوس یا آخرین شب خزان است که در میان فارسی‌زبانان جهان به ویژه شهروندان، افغانستان، ایران و تاجیکستان به عنوان یک سنت دیرینه‌ی مردمان این کشورها جشن گرفته می‌رود.

شب یلدا مانند جشن نوروز از با شکوه‌ترین جشن‌ها و مناسبت‌های تاریخی و فرهنگی فارسی زبانان افغانستان است.

هرچند در افغانستان بیش‌تر از چهار دهه جنگ‌ تاثیر منفی بر فرهنگ‌ و سنت‌های دیرینه مردمان این کشور گذاشته اما شهروندان افغانستان این شب را با شور و شوق تجلیل می‌کنند.

در سال‌های اخیر در شهرهای مختلف افغانستان به ویژه کابل، بلخ و هرات شب یلدا به طور ویژه با برگزاری موسیقی سنتی و شعرخوانی با خوراکه‌های ویژه‌ی شب یلدا مانند انار، تربوز و شیرینی از سوی نهادهای فرهنگی برگزار می‌شد.

برعلاوه این برخی از خانواده‌ها در افغانستان میوهای ویژه‌ی شب یلدا را در این شب آماده ساخته و کنار هم صرف نموده و بزرگان خانواده به شعر خوانی، شاهنامه‌خوانی و فال‌گیری می‌پردازند.

در بخش‌هایی از افغانستان، شب یلدا میان جوانان که نامزد استند نیز تجلیل ویژه‌ای می‌شود.

خانواده داماد در این شب لباس زمستانی خریداری کرده و با مقداری از ماهی و جیلبی به خانه‌ی عروس برده این شب را در کنار هم به شادی سپری می‌کردند.

سال پیش، نخستین شب یلدا در افغانستان زیر تسلط طالبان سپری شد؛ اما از این شب مانند سال‌های پیش به طور گسترده از سوی شهروندان افغانستان تجلیل نشد. با آن که طالبان جشن های نوروز و چله را غیراسلامی می دانند اما با این هم ذبیح‎‌الله نورانی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ به مراسمی که از سوی کنسولگری  ایران در مزار شریف به مناسبت گرامی داشت از شب یلدا یا چله برگزار شده بود، اشتراک کرده بود.

یونسکو امروز شب یلدا را به شهروندان افغانستان و ایران تبریک گفت و از ثبت این شب به عنوان میراث فرهنگی مشترک شهروندانِ افغانستان و ایران خبر داد.

شب یلدا یا شب چله در هفدهمین نشست کمیته میان دولتی حفاظت از میراث‌های فرهنگی ناملموس که در شهر رباط مراکش، برگزار شد به عنوان میراث فرهنگی این دو کشور ثبت یونسکو شد.

شب یلدا یا شب چله آخرین شب ماه قوس یا آخرین شب خزان است که در میان فارسی‌زبانان جهان به ویژه شهروندان، افغانستان، ایران و تاجیکستان به عنوان یک سنت دیرینه‌ی مردمان این کشورها جشن گرفته می‌رود.

شب یلدا مانند جشن نوروز از با شکوه‌ترین جشن‌ها و مناسبت‌های تاریخی و فرهنگی فارسی زبانان افغانستان است.

هرچند در افغانستان بیش‌تر از چهار دهه جنگ‌ تاثیر منفی بر فرهنگ‌ و سنت‌های دیرینه مردمان این کشور گذاشته اما شهروندان افغانستان این شب را با شور و شوق تجلیل می‌کنند.

در سال‌های اخیر در شهرهای مختلف افغانستان به ویژه کابل، بلخ و هرات شب یلدا به طور ویژه با برگزاری موسیقی سنتی و شعرخوانی با خوراکه‌های ویژه‌ی شب یلدا مانند انار، تربوز و شیرینی از سوی نهادهای فرهنگی برگزار می‌شد.

برعلاوه این برخی از خانواده‌ها در افغانستان میوهای ویژه‌ی شب یلدا را در این شب آماده ساخته و کنار هم صرف نموده و بزرگان خانواده به شعر خوانی، شاهنامه‌خوانی و فال‌گیری می‌پردازند.

در بخش‌هایی از افغانستان، شب یلدا میان جوانان که نامزد استند نیز تجلیل ویژه‌ای می‌شود.

خانواده داماد در این شب لباس زمستانی خریداری کرده و با مقداری از ماهی و جیلبی به خانه‌ی عروس برده این شب را در کنار هم به شادی سپری می‌کردند.

سال پیش، نخستین شب یلدا در افغانستان زیر تسلط طالبان سپری شد؛ اما از این شب مانند سال‌های پیش به طور گسترده از سوی شهروندان افغانستان تجلیل نشد. با آن که طالبان جشن های نوروز و چله را غیراسلامی می دانند اما با این هم ذبیح‎‌الله نورانی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ به مراسمی که از سوی کنسولگری  ایران در مزار شریف به مناسبت گرامی داشت از شب یلدا یا چله برگزار شده بود، اشتراک کرده بود.